Gift Bernadetteschool

Gift aan Stichting Vrienden Bernadetteschool met belastingvoordeel

Stichting Vrienden Bernadetteschool heeft onlangs van de Belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Deze status heeft zowel voor de stichting als voor donateurs voordelen. Voor de stichting is het voordeel dat giften en eventuele erfenissen die zij ontvangt vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Donateurs kunnen de gift die zij aan de stichting doen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierna treft u een berekening aan van het belastingvoordeel voor een donateur.

Eénmalige gift

Een éénmalige gift aan Stichting Vrienden Bernadetteschool is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (bij een BV die de gift doet).

Inkomstenbelasting
Stel dat de donateur een inkomen heeft van € 22.500 en een gift doet van € 250. Voor de aftrek van de gift geldt een drempel van 1% van het inkomen, dat is € 225. Dat betekent dat van de gift een bedrag van € 25 aftrekbaar is.
Bij een inkomen van € 20.000 bedraagt het inkomstenbelastingtarief 40,40%.
De donateur heeft recht op een teruggave inkomstenbelasting van € 10.
Per saldo betaalt de donateur dus € 240.

Vennootschapsbelasting
Stel dat een BV een belastbare winst heeft van € 22.500 en een gift doet aan Stichting Vrienden Bernadetteschool van € 250. De BV kan die gift aftrekken van de winst zonder dat er een drempel geldt.
Bij een belastbare winst van € 30.000 bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 20%.
De BV bespaart een bedrag van € 50 aan vennootschapsbelasting.
Per saldo betaalt de BV dus € 200.

Periodieke gift

Een periodieke gift aan Stichting Vrienden Bernadetteschool is ook aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een periodieke gift moet schriftelijk vastgelegd worden tussen de donateur en Stichting Vrienden Bernadetteschool. Dat kan met dit formulier. Laat het ons weten en wij doen dit samen met U.

Inkomstenbelasting
Stel dat de donateur een inkomen heeft van € 22.500 en een periodieke gift doet van € 250 per jaar voor een periode van 5 jaar. Voor de aftrek van een periodieke gift geldt geen drempel.
Dat betekent dat het volledige bedrag van de gift aftrekbaar is.
Bij een inkomen van € 22.500 bedraagt het inkomstenbelastingtarief 40,40%.
De donateur heeft recht op een teruggave inkomstenbelasting van € 101.
Per saldo betaalt de donateur dus € 149.

Vennootschapsbelasting
Voor een BV is er geen verschil tussen een éénmalige gift of een periodieke gift. 

© J.P.C. van Doorn 2016