Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Peter Hermsen (voorzitter)

Niek Hermsen (secretaris)

Rob Bouwman (penningmeester)

Voor vragen kun u bij de bestuursleden terecht of mail naar 

vriendenbernadetteschool@gmail.com.

Postadres:

Angeroyen 20 

6924 BG Loo

Zoals vastgelegd in de statuten van de stichting heeft de stichting geen winstoogmerk.  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit zal tevens blijken uit het feit dat de Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

De Stichting heeft ook een Beleidsplan (op link drukken om te zien)

Voor de Financiële verantwoording Stichting Vrienden Bernadetteschool Jaarcijfers per 31 juli 2020 klik hier.RSIN: 855395771

© J.P.C. van Doorn 2016