Nieuws

Laatste Nieuws:

Op woensdag 25 oktober is in de Staatcourant de gebiedssplitsing gepubliceerd. Dit betekent dat deze nu officieel is. De Bernadetteschool heeft nu een opheffingsnorm van 59 leerlingen. Wij zijn hier erg blij mee.

Om de school open te houden is niet alleen de opheffingsnorm van belang. Het kunnen blijven geven van goed kwalitatief onderwijs vraagt ook om voldoende financiële middelen. Hoe minder leerlingen, hoe minder geld de school krijgt. Op dit moment heeft de school 84 leerlingen. Als wij rond dit aantal blijven kunnen we samen de school goed draaiend houden.

Het bestuur heeft  de school, in het vooruitzicht van dit goede nieuws, inmiddels al de financiële ruimte gegeven om de school op te knappen en toekomstbestendig te maken. De school is geschilderd, er is nieuwe vloerbedekking en nieuw meubilair.

WE GAAN VERDER

De school  Stichting Vrienden Bernadetteschool zijn het vorig schooljaar gestart om met een groep ouders en andere betrokkenen te kijken naar het verduurzamen van de school. Er is een 0-meting gedaan door Jeroen Willems en hier gaan wij mee aan de slag. U moet hierbij o.a. denken aan de isolatie van het gebouw, andere verlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het werken aan ons eigen gedrag en dat van de leerlingen gericht op duurzaamheid en energie.

School en Stichting Vrienden Bernadetteschool gaan nu samen kijken hoe we de speeltoestellen buiten kunnen verduurzamen.


***************************************************************************************************************************************


Het 1e project van Stichting Vrienden Bernadetteschool is inmiddels succesvol afgerond J.

Samen met Media Markt Duiven, een mooie bijdrage van Dullertsstichting te Arnhem en de donateurs van Stichting Vrienden Bernadetteschool is het mogelijk geworden, om maar liefst 9 iPads Air 2 aan te schaffen. Hierdoor kunnen groep 1, 2 én 3 de gewenste voorbereiding krijgen op het digitale onderwijs.

Uiteraard gaan we door…. Als volgende project willen we DUURZAAMHEID gaan oppakken met betrekking tot het schoolplein / speeltoestel en het schoolgebouw. Donaties blijven van harte welkom!

Een gift aan de Stichting Vrienden Bernadetteschool kan met belastingvoordeel. Voor instructies hoe dat moet klikt u hier.

Een losse donatie kan natuurlijk ook nog altijd door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL54 RABO 0305478273 t.n.v. Stichting Vrienden Bernadetteschool.

 Bij voorbaat dank voor uw steun en betrokkenheid!


 


8 juni 2016

Hier hebt u al kunnen lezen dat we als Stichting VriendenBernadetteschool samen met de Dorpsraad Loo ruim anderhalf jaar in gesprek zijn geweest met de gemeente over de opheffingsnorm voor de scholen in de gemeente Duiven. Het college van Ben W heeft in samenspraak met de 4 stichtingsbesturen in de gemeente Duiven besloten om bij de Minister een gebiedssplitsing in te dienen voor Alleen Loo. In 1995 was er een gebiedssplitsing vastgesteld voor Loo en Groessen voor 20 jaar, hierdoor was de opheffingsnorm voor beide scholen lager dan voor de scholen in Duiven. Voor 1 augustus 2016 moest hier opnieuw een beslissing over genomen worden. Het huidige collegebesluit voorziet in alleen een lagere norm voor Loo. Doordat de Stichting, waartoe de Bernadetteschool en de Joannesschool behoren, in Duiven en Westervoort grote scholen heeft is ook de toekomst voor de Joannesschool Groessen gewaarborgd. Bij de gesprekken hebben we samen opgetrokken met onder ander de dorpsraad van Groessen. De opheffingsnorm van de Bernadetteschool zal hierdoor naar verwachting dalen naar ca 50 leerlingen. Voor het behoud van onze school in Loo voor de lange termijn is hierdoor een zeer grote stap gezet.

De visie van onze basisschool is:
“Groot door klein te zijn”
Groot is onze school bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit van onderwijs en leerlingenzorg. Ook de ouderparticipatie staat op een prima niveau, uiteraard blijft ook dit in de toekomst van groot belang.

Het blijft een gegeven dat Loo een relatief kleine school is waardoor de overhead kosten relatief iets hoger zijn. Als Stichting Vrienden Bernadetteschool proberen wij de school op meerdere manieren te ondersteunen. Zo gaan wij binnenkort samen met de school en Dorpsraad Loo kijken hoe we de kosten van bijvoorbeeld de gymzaal of energie kunnen beperken, of in geval van de gymzaal de opbrengst kunnen verhogen, door bijvoorbeeld te kijken of er een betere bezetting mogelijk is.
Ook ondersteunen wij op financieel gebied. De 1e vorm van ondersteuning zal zijn in het mogelijk maken van de voorbereiding op digitaal onderwijs in de groepen 1 t/m 3.

Donaties zijn nog steeds van harte welkom en kunt u overmaken op rekeningnummer

NL54 RABO 0305478273 t.n.v. Stichting Vrienden Bernadetteschool.

Wilt u jaarlijks op de hoogte blijven van de activiteiten van de stichting, meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar vriendenbernadetteschool@gmail.com.

Voor vragen kun u bij de bestuursleden terecht of mail naar vriendenbernadetteschool@gmail.com.


18 December
2015

Van de week stonden we is de Duivenpost samen met alle andere goede doelen. Zaal Gieling Groessen nogmaals bedankt.

 

4 december 2015

Mooi artikel in de Gelderlander  over de stichting met de titel School is de motor van ‘t dorp. 


 

 


© J.P.C. van Doorn 2016